BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

2018 Mayıs İzleme Araştırması ve 2018 ABİDE-4 Bilgilendirme Toplantısı

5.Sınıf İzleme Araştırması ve ABİDE Araştırmasının uygulanacağı okul  müdürlerinin katılımıyla 26 Nisan 2018 tarihinde Yeşilyurt Ortaokulu Konferans Salonunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda Bingöl Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi de hazır bulundu. Toplantıda 5. Sınıf İzleme Araştırması Sınavı ve  ABİDE Araştırmasının yapılış amacı ve uygulama süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Sınavların uygulama sürecinde okul müdürlerinin görev ve sorumlulukları anlatıldı.Daha sonra okul müdürlerinin 5. Sınıf İzleme Araştırması Sınavı ve  ABİDE Araştırmasının ile ilgili soruları cevaplandırıldı. Şube Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN katılımları nedeniyle okul müdürlerine teşekkür etti.
2018 Mayıs İzleme Araştırması ve 2018 ABİDE-4 Bilgilendirme Toplantısı

 

2018 Mayıs İzleme Araştırması Sınavı ve 2018 ABİDE Bilgilendirme Toplantısı

      5.Sınıf İzleme Araştırması  ve ABİDE Araştırmasının uygulanacağı okul  müdürlerinin katılımıyla 26 Nisan 2018 tarihinde Yeşilyurt Ortaokulu Konferan Salonunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Abdulhaluk ÇAKAN başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda Bingöl Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi de hazır bulundu. Toplantıda 5. Sınıf İzleme Araştırması Sınavı ve  ABİDE Araştırmasının yapılış amacı ve uygulama süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Sınavların uygulama sürecinde okul müdürlerinin görev ve sorumlulukları anlatıldı. Daha sonra okul müdürlerinin 5. Sınıf İzleme Araştırması Sınavı ve  ABİDE Araştırmasının ile ilgili soruları cevaplandırıldı. Şube Müdürü  Abdulhaluk ÇAKAN katılımları nedeniyle okul müdürlerine teşekkür etti.

 

İl İzleme Araştırması 

      Ölçme değerlendrme çalışmalrına nitelik kazandırma ve Ülke genelinde ölçme değerlendirme alanında standat sağlamak amacı ile Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında illerde Ölçme Değerlendirme Merkezleri oluşturulmuştur.

       Söz konusu proje kapsamında müfredatta yer alan kazanımların öğrenciler tarafından ne kadar edinildiği, eğitim çıktılarını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve Ülkemize göç etmek zorunda kalan yabancı uyruklu öğrencilerin kazanımları edinme düzeylerinin belirlenmesi, öğrencilere geribildirim verilmesi ve okul bazlı değerlendirme yapılabilmesi amacıyla 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde 5. Sınıflara yönelik İl İzleme Araştırması yapılşacaktır.

        İl İzleme Araştırmaları 5.Sınıflara yönelik olarak Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri derslerinde gerçekleştirilecektir.

 


Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması 

Dünya çapında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün eğitim ve öğretime yönelik etkileri kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu hızlı değişim, öğretim programlarının üst düzey düşünmeyi gerektiren bir anlayışla hazırlanmasını, öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli bir yapıya dönüşmesini sağlamıştır. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ise bilgilerin kazanılma düzeyi ile birlikte bilginin gerçek yaşam durumunda nasıl kullanılabildiğini ölçen bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum, ulusal çapta yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında farklı formatlardaki madde türlerine de yer verilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

 

Öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerinin (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, analiz, sentez vb.) daha iyi ölçülebilmesi amacıyla sınavlarda açık uçlu maddelerin de kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilikten hareketle, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması hazırlanmıştır. Bu araştırma, ulusal bir izleme yapılmasını da amaçlamaktadır. ABİDE Araştırması, Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır.

 

Öğrencilere uygulanacak beceri testleri ile birlikte farklı veri toplama araçları kullanılarak eğitim ve öğretimi etkileyen faktörler de değerlendirilmektedir. Bu amaçla yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri geliştirilerek araştırma içerisinde çok boyutlu bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, ABİDE Araştırması açık uçlu soruların kullanıldığı ulusal nitelikli ilk araştırmadır. İlk uygulaması 2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ABİDE Araştırması İlimizde 8.Sınıflara 2018 3-4-5-6 Nisan tarihlerinde yapıldı. 4.Sınıflara  14-15-16 nisan tarihlerinde ilimizde 7 okulda uygulanacaktır. 

 

ABİDE Araştırması’na Katılan Öğrenciler Nasıl Seçilmektedir? 

Araştırma için örneklem belirlenirken öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların türleri (genel ortaokul, YBO,imam hatip ortaokulu ve ilkokullar), okulların bulunduğu yer (köy, kasaba, şehir), okulların idari biçimi (kamu veya özel) gibi değişkenler esas alınmaktadır.

 

Araştırmada yer alacak okulların seçimi, tabakalı örnekleme yöntemine göre seçkisiz olarak yapılmaktadır. 

 

26-04-201826-04-201826-04-201826-04-201826-04-201826-04-201826-04-201826-04-201826-04-201826-04-2018

 

 

 

 

 

 

Yenişehir Mah. Hastane Caddesi Bingöl /Merkez - 0

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.